Exelseweg 6

7245VE Exel (bij Lochem)

Tel.: 0573 - 421319

Melkschapenbedrijf De Kooihoek

De boerderij 'De Kooihoek' is een gemengd bedrijf met zo'n 100 Friese melkschapen, 13 ha grasland en akkerbouw, kaasmakerij, wat kippen, bijen en ander hobby-vee. Op het hele bedrijf werken we volgens de principes van de ecologische landbouw. Stalmest óp en klavers ín de grasmat, in plaats van kunstmest. Maaien, schoffelen, wieden of laten staan in plaats van onkruid-bestrijdingsmiddelen. Afwisseling van grasland met akkerland. Bewust omgaan met energie en water. De zonnecollector zorgt voor warm water en een rietzandfilter zuivert het afvalwater. Door deze werkwijze ontstaat een natuurlijke kringloop waardoor dier en plant gezonder zijn en het milieu wordt ontzien.

 

Activiteiten
Nieuws
Persberichten
Foklammeren
Lamsvlees en worst
Wol en schapenvachten
Natuurwaarde
Grasland en akkerbouw

kooihoek@hetnet.nl

 

De Friese melkschapen staan centraal op 'De Kooihoek'. Ze worden vanaf de lammertijd (december) tot in de herfst gemolken. Schapenmelk is hoogwaardige melk; het bevat meer eiwitten en vitaminen dan koeien- of geitenmelk en is lichter verteerbaar. De melk wordt regelmatig gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit. Jaarlijks geven onze schapen gemiddeld rond de 550 liter per dier.

In de eigen kaasmakerij verwerken we de melk tot heerlijke kaas. Deze kaas is gemaakt van rauwe schapenmelk zodat alle waardevolle bestand-delen van de melk in de kaas behouden blijven. Afhankelijk van het seizoen wordt het assortiment aangevuld met o.a. schapenfeta. Alles met EKO- keurmerk en onder contole van SKAL, COKZ en HACCP.

 

Van schapenmelk tot schapenkaas
 

 U vindt ons op onderstaande boerenmarkten:

Boerenmarkt Utrecht

Vredenburg

Op vrijdag van

10.00 tot 18.00

Boerenmarkt Amsterdam

Nieuwmarkt

Op zaterdag van

10.00 tot 16.00

Voor info over de boerenmarkt Amsterdam:

schaapachtig@live.nl

 

Ook zijn onze produkten te koop op de boerderij

Er zijn geen vaste openingstijden, daarom is het verstandig eerst even te bellen

Als u op de N332 van Laren naar Lochem rijdt, bordjes Exel volgen. In Exel rechtsaf richting Markelo. Na 2 kilometer aan de rechterkant.

Tot  ziens!